เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ 122 ปี มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ แพทย์หญิงสมัยใหม่คนแรกของไทย

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ 122 ปี มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ แพทย์หญิงสมัยใหม่คนแรกของไทย

มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ – วันนี้ 29 พ.ค. 63 หากใครเข้า เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บสิร์ชเอนจิ้น google ไทย จะเห็น doodles เป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อกาวน์กำลังอุ้มเด็กทารก พร้อมข้อความอธิบายว่า สุขสันต์วันครบรอบวันเกิด 122 ปี ชาตกาล มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์

ประวัติ ชาตกาล มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์

มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ (Magaret Lin Xavier หรือ คุณหญิงลิน ศรีวิสารวาจา แพทย์ชาวไทย ถือเป็นแพทย์หญิงชาวไทยคนแรกที่ได้ปริญญาแพทยศาสตร์

มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค. พ.ศ. 2441 ที่บ้านเชิงสะพานพิทยเสถียร ทางฝั่งตะวันออกของคลองผดุงกรุงเกษม ตำบลมหาพฤฒาราม อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรีของพระยาพิพัฒน์โกษา (เซเลสติโน ซาเวียร์ หรือ C.M. Xavier)

เซเลสติโน ซาเวียร์ รับราชการเป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิตาลี ส่วนมารดาชื่อ กิมกี

ในวัยเด็ก มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ ศึกษาที่โรงเรียน Convent of the Sacred Heart ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย จากนั้นย้ายตามบิดาที่ต้องไปรับราชการในยุโรป ศึกษาที่ Clark’s Commercial College ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาร์กาเร็ตสอบเข้าเรียนได้ที่ London School of Medicine for Women และที่โรงพยาบาล Royal Free ตามลำดับ จนได้รับปริญญา M.B., B.S., M.R.C.S. และ L.R.C.P. ก่อนจะกลับสยาม(ชื่อประเทศไทย ณ ขณะนั้น) เมื่อปี พ.ศ. 2467 ทำงานที่แผนกความผาสุกของเด็กและทารก ในกองกลางหน่วยที่ 1 สภากาชาดไทย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ประจำสุขศาลาบางรัก

แพทย์หญิงมาร์กาเร็ตในวัย 26 ปี ได้รับอนุญาตจากสภากาชาดไทยให้ประกอบโรคศิลป์โดยกิจการส่วนตัวได้ จึงเป็นแพทย์หญิงคนแรกที่เปิดคลินิกได้ โดยมีคลินิกที่ชื่อ อุณากรรณ ตั้งอยู่บนถนนสี่พระยา ที่เป็นที่นิยมในหมู่สตรี

ด้านชีวิตสมรส แพทย์หญิงมาร์กาเร็ตได้แต่งงาน พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ นายกิตติรัต ศรีวิสารวาจา, ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล และคุณหญิงสาวิตรี โอสถานุเคราะห์ มาร์กาเร็ตจึงได้ตำแหน่งสุดท้ายเป็น คุณหญิงศรีวิสารวาจา

เธอรักษาคนไข้ในทุกชนชั้น คนไข้จำนวนมากของเธอเป็นโสเภณีที่ยากจนที่เธอให้การรักษาโดยไม่คิดค่าหมอ แม้แพทย์หญิงมาร์กาเร็ตจะอยู่ในช่วงให้นมบุตร ก็ยังคงทำงาน เธอให้นมบุตรด้วยตนเอง ขณะที่สมัยนั้นสมัยนิยมมักเป็นแบบให้แม่นมให้นมบุตรแทน

แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2475 วัย 34 ปี ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2475 เล่ม 49 ระบุว่า ถึงแก่กรรมด้วยโรคไข้หวัดใหญ่

นายกฯ เสนอ 3 แนวทางฟื้นฟูโควิด-19 ต่อที่ประชุม UN

วันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 10.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในรูปแบบวีดิทัศน์ในกิจกรรม High-level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond โดยได้เสนอ 3 ประเด็นสำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ดังนี้

1. ความพร้อมของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง งบประมาณด้านสาธารณสุข (health financing) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) ประเทศไทยมีระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดในไทย ทั้งนี้ การพัฒนาวัคซีนและยารักษา COVID-19 ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ทุกประเทศควรจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

2. สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตร และการยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ไทยต้องการเห็นการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไป (restart) ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ (reboot) เพื่อฟันฝ่าวิกฤต และปรับการเชื่อมต่อระหว่างกันใหม่ (reconnect) เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนกว่าเดิม ในประเด็นนี้ นายกรัฐมนตรีหวังให้องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยด้วย

3. การวางแผนเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน รองรับความ “ปรกติใหม่” คือ เรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือของคนไทย และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อวางมาตรการรับมือกับวิกฤต และเตรียมมาตรการฟื้นฟูในอนาคต โดยพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีแคนาดา นายกรัฐมนตรีจาเมกา และเลขาธิการสหประชาชาติสำหรับความริเริ่มในการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะร่วมกันหาแนวทางเพื่อรับมือและส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวจากวิกฤต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง